Ανακοίνωση για παράδοση βαθμού Διπλωματικής Εργασίας


Ανακοίνωση

για παράδοση βαθμού Διπλωματικής Εργασίας

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και θέλουν να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία, πρέπει να ενημερώσουν τον επιβλέποντα Καθηγητή τους ώστε να στείλει στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Τρίτη 31/10/2023  το βαθμολόγιο της Διπλωματικής τους εργασίας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών