ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την αίτηση σίτισης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σίτισης μαζί με τη δήλωση μαθημάτων στο UNIVERSIS.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος