Ανακοίνωση για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων του 5ου εξαμήνου


Η διδασκαλία του μαθήματος  Βάσεις Δεδομένων του 5ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/10/2023.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος