Ανακοίνωση για το μάθημα Πληροφορική του 1ου εξαμήνου


Η διδασκαλία του μαθήματος  Πληροφορική του 1ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/10/2023.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος