Αναστολή μαθημάτων της Τρίτης 24 Οκτωβρίου 2023


Σύμφωνα με απόφαση της με αριθμό 38/27-6-2023 Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, τα μαθήματα της Τρίτης 24 Οκτωβρίου 2023 αναβάλλονται ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη
δυνατή προσέλευση των φοιτητών του Τμήματος στη διεξαγωγή της εκδήλωσης της Ημέρας Καριέρας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος