ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 < ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ>

 

Την Τετάρτη, 25/10, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος <Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα> στις !7:00, στην αίθουσα Γ2.1 –Γ2.2

 

 

Ο διδάσκων

Καθηγητής Φ. Μάρης