Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., με διετή θητεία (τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025 (έως 31-8-2025))


ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Δ_ΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2023-2025.pdf-2