Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024


Συννο_Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘΑ_09-11-23 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών 2023-2024-1