Τροποποίηση ώρας διεξαγωγής μαθήματος “Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΓ” μετά από αίτημα των φοιτητών


Ανακοινώνεται ότι η ώρα διδασκαλίας του μαθήματος “Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ιγ” τροποποιείται σε 9-14 το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το αίτημα των φοιτητών του 5ου έτους. Το μάθημα θα γίνεται στο αμφιθέατρο 3Β.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Ρουσάκης