Ανακοίνωση εγγραφής φοιτητών με την κατηγορία μετεγγραφή/μετακίνηση ακαδ. έτους 2023-2024


Παρακαλούνται οι επιτυχόντες με την κατηγορία Μετεγγραφή/Μετακίνηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο του Τμήματος (protocol@civil.duth.gr)  τα παρακάτω δικαιολογητικά από 21/11/2023 μέχρι τις 24/11/2023:

  1. Αίτηση εγγραφής (συνημμένο αρχείο)
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Τα δικαιολογητικά που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση για μετεγγραφή και ορίζονται σύμφωνα  με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  5. Μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στη συνέχεια η εγγραφή τους στο Τμήμα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ