ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (άρθρο 173 του N. 4957/2022)


Προκήρυξη θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα για εαρ_ εξαμ_ 2023-2024.pdf-1

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤA_ΤΜΗΜΑ Π.Μ. 2023-2024