Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτροπής Κριτών


2η_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_3-11-23-1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ -1

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΑΣ-1

ΕΞΕ – 3172 – 2024 – Διαβίβαση Πρόσκλησης Στελέχωσης Επιτροπής Κριτών.pdf-1