Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠ ΠΑΝ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ.pdf-2