Κατανομή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά” σε μέλη ΔΕΠ στο πλαίσιο του Θεσμού του Συμβούλου Σπουδών


 

Μετά από την ολοκλήρωση των εγγραφών των μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2023-24 στο ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», οι 41 φοιτητές προτείνεται κατανέμονται, με αλφαβητική σειρά, σε διδάσκοντες του ΔΠΜΣ και εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ ως ακολούθως:

Α.Μ. Σύμβουλοι σπουδών
1 1727 ΚΑΘ. ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 1733 ΚΑΘ. ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 1735 ΚΑΘ. ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4 1738 ΚΑΘ. ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
5 1728 ΚΑΘ. ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
6 1723 ΚΑΘ. ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
7 1744 ΚΑΘ. ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
8 1745 ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ ΑΥΡΗΛΙΑ
9 1749 ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ ΑΥΡΗΛΙΑ
10 1737 ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ ΑΥΡΗΛΙΑ
11 1755 ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ ΑΥΡΗΛΙΑ
12 1729 ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ ΑΥΡΗΛΙΑ
13 1741 ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ ΑΥΡΗΛΙΑ
14 1732 ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ ΑΥΡΗΛΙΑ
15 1739 ΕΠ.ΚΑΘ. ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ ΑΥΡΗΛΙΑ
16 1757 ΑΝ. ΚΑΘ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ
17 1725 ΑΝ. ΚΑΘ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ
18 1748 ΑΝ. ΚΑΘ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ
19 1758 ΑΝ. ΚΑΘ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ
20 1742 ΑΝ. ΚΑΘ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ
21 1734 ΑΝ. ΚΑΘ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ
22 1743 ΚΑΘ. ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 1720 ΚΑΘ. ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 1753 ΚΑΘ. ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25 1722 ΚΑΘ. ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26 1740 ΚΑΘ. ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 1721 ΚΑΘ. ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 1730 ΚΑΘ. ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29 1752 ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.
30 1724 ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.
31 1746 ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.
32 1759 ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.
33 1726 ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.
34 1747 ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.
35 1736 ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.
36 1760 ΚΑΘ. ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
37 1719 ΚΑΘ. ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38 1751 ΚΑΘ. ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
39 1731 ΚΑΘ. ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
40 1750 ΚΑΘ. ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
41 1754 ΚΑΘ. ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Λ. Ηλιάδης