ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετική με την συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην με αριθμό 19/13-2-2024 συνεδρίαση, όσοι φοιτητές δεν αιτήθηκαν εμπρόθεσμα συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις,  μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μόνο για μαθήματα που θα εξεταστούν από τις 20/02/2024 και μετά μέσα από τη σελίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού Δηλώσεις -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι φοιτητές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν επιλέξει την αποδοχή των όρων εξέτασης, η οποία είναι αναγκαία  προϋπόθεση.

 

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις  μαθημάτων που θα εξεταστούν πριν τις 20/02/2024 δεν θα γίνουν αποδεκτές.

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής από 14/02/2024 έως και 15/02/2024.

Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο (Επιστολή Προέδρων Τμημάτων)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΙΙ-ΕπιστολήΠροέδρωνΤμημάτων