Δήλωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία


Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να κάνουν άμεσα δήλωση / αίτηση  συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω.

Η δήλωση αυτή είναι, σύμφωνα με την 1/106/26-2-2024 απόφαση της συγκλήτου του ΔΠΘ, υποχρεωτική προκειμένου να επιτραπεί στους φοιτητές η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Για την υποβολή της δήλωσης παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν στο students.duth.gr και να πλοηγηθούν στην επιλογή, Εξυπηρέτηση, Αιτήσεις, Νέα Αίτηση, Άλλες αιτήσεις, εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Η αίτηση είναι συνολική για όλα τα μαθήματα και για όσο καιρό η διδασκαλεία διεξάγεται εξ’ αποστάσεως.

Περισσότερες οδηγίες υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους:

https://itc.duth.gr/remote-class/

Οδηγός αίτησης φοιτητή για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία