Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του Νικόλαου Παπαδόπουλου, υποψ. διδ. του Τομέα Επιστήμης Δομικών Κατασκευών, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ


Έχω την τιμή να σας ενημερώσω ότι την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:30 ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει και υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική του διατριβή ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου (επίπεδο Γ) στο κτίριο γραφείων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και μέσω τηλεδιάσκεψης (ο σύνδεσμος συμμετοχής θα κοινοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας με τον επιβλέποντα της διατριβής). Ο κ. Παπαδόπουλος είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΔΠΘ.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
Έλεγχος δομικής ακεραιότητας σε υφιστάμενα και ενισχυμένα στοιχεία ωπλισμένου σκυροδέματος με “ευφυή” πιεζοηλεκτρικά υλικά – Πειραματική διερεύνηση
(Structural health monitoring in existing and retrofitted RC elements/members using smart piezoelectric materials – Experimental Investigation)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  • Κωνσταντίνος Χαλιορής, Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, επιβλέπων
  • Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
  • Κωνσταντίνος Προβιδάκης, Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Μέλη Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

  • Κωνσταντίνος Χαλιορής, Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
  • Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
  • Κωνσταντίνος Προβιδάκης, Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Αναξαγόρας Ελένας, Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
  • Θεόδωρος Ρουσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
  • Ιωάννης Καββαδίας, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
  • Αναστάσιος Μπαλάσκας, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Ο επιβλέπων

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλιορής
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης