Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στέγασης για το ακαδ. έτος 2024-2025


Υποβολή αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (Από 19/03 έως 19/04)