Διεξαγωγή των μαθημάτων δια ζώσης


Τα μαθήματα ξεκίνησαν και διεξάγονται κανονικά δια ζώσης

 

ο Πρόεδρος του Τμήματος