Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Γεωργίου Καμπά Υποψήφιου Διδάκτορα του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.


Πρόσκληση – Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Γ. Καμπά