Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντών των Εργαστηρίων του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ.


ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-3

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων ΤΓΜ-2024.pdf-1