Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 27η Για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


Πρόσκληση Εκλογής_«Θαλάσσια Υδραυλ Παρακτ και Λιμεν Έργα_» (1).pdf-1