Πρόγραμμα για τον Αθλητισμό και την Εκπαίδευση: από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι σήμερα» – διοργάνωση ΚΕΣ Πανεπιστημίου Harvard, ΔΟΑ και Περιφέρεια Δ. Ελλάδας


Announcement IOA-CHS_Sport and Education Program 2024-1

Αλληλογραφία «Πρόγραμμα για τον Αθλητισμό και την Εκπαίδευση από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι σήμερ.pdf-1