Αξιολόγηση διδακτικού έργου εαρινού εξαμήνου 2023-2024


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται σε όλους του φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα διεξαχθεί από τις 13/05/2024 έως τις 31/5/2024. Η αξιολόγηση θα γίνονται μέσω της νέας πλατφόρμας:

 

https://qa.duth.gr/

 

Σε όλους τους φοιτητές θα σταλούν αυτοματοποιημένα email με μοναδικούς κωδικούς για κάθε μάθημα και κάθε διδάσκοντα, με την χρήση αυτών των κωδικών καλείστε να αξιολογήσετε όλα τα μαθήματα, που παρακολουθείτε.

 

Η διαδικασία εξασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία σας.

 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών