Διαβίβαση Δελτίου Τύπου που αφορά στην προανναγγελία δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την ένταξη σε Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων


ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΠΟΛΛΑΠΛΟ_4-1

ΕΞΕ – 43368 – 2024 – «Διαβίβαση Δελτίου Τύπου που αφορά στην προανναγγελία δημοσίευσης Πρόσκλη.pdf-1