ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Θεωρία Ελαστικότητας» 


 

Η ώρα εξέτασης του μαθήματος «Θεωρία Ελαστικότητας»  μετατίθεται στις 18.00, 5/06/2024 στις αίθουσες Γ1, Γ3

(αντί στις 16.00 που ορίζεται στο πρόγραμμα  επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024)