ΕΠΕΙΓΟΝ Εκδήλωση παρουσίασης Κατευθύνσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ 2023-2024


 

 

Την Πέμπτη 30 Μαϊου 2024 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης εκδήλωση για την παρουσίαση των Κατευθύνσεων σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Η εκδήλωση αφορά όλους τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου και κατά τη διάρκεια της α) θα πραγματοποιηθεί σύντομη παρουσίαση των Κατευθύνσεων σπουδών του Τμήματος και β) θα ακολουθήσει συζήτηση και διάλογος μεταξύ των φοιτητών και εκπροσώπων των Κατευθύνσεων – Τομέων του Τμήματος (μελών ΔΕΠ)

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό Αμφιθέατρο 4 του Τμήματος.

  • 12:00 – 12:20 Τομέας Επιστήμης Δομικών Κατασκευών

Ομιλητής ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ι. Καββαδίας, μέλος ΔΕΠ  του Τομέα

 

  • 12:20 – 12:40 Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών

Ομιλητής ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Κων/νος Γκυρτής, μέλος ΔΕΠ  του Τομέα

 

  • 12:40 – 13:00 Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Ομιλητής ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ε. Ροβίθης, μέλος ΔΕΠ  του Τομέα

Ομιλητής ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Π. Αστερίου, μέλος ΔΕΠ  του Τομέα

 

  • 13:00 – 13:20 Τομέας Υδραυλικών Έργων

Ομιλητής ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Α. Σαμαράς, μέλος ΔΕΠ  του Τομέα

Ομιλητής ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ι. Τσουκαλάς, μέλος ΔΕΠ  του Τομέα