Οι ημερομηνίες εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών/τριων «Γεωδαισία Ι» ή και «Δομικές μηχανές & οργάνωση εργοταξίων»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ημερομηνίες εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών/τριων οι οποίοι χρωστούν «Γεωδαισία Ι» ή και «Δομικές μηχανές & οργάνωση εργοταξίων» είναι:

  1. Γεωδαισία Ι Παρασκευή 07/06/2024 στην αίθουσα Β.1.1 09:00 το πρωί
  2. Δομικές μηχανές & Οργάνωση Εργοταξίων Παρασκευή 07/06/2024 στην αίθουσα Β.1.2 09:00 το πρωί

Παρακαλούνται επίσης οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να δώσουν εξετάσεις να επανεγγραφούν στο e-class και να δηλώσουν την πρόθεσή τους στο email: gekafout@civil.duth.gr

 

 

Οι διδάσκοντες

 

Αν. Καθηγητής Δόκας Ιωάννης

ΕΔΙΠ Καφούτης Γεώργιος