Αλλαγή ημερομηνιών εξέτασης «Γεωδαισία Ι» και «Δομικές μηχανές & οργάνωση εργοταξίων» λόγω αναστολής εκπαιδευτικού έργου εξαιτίας Ευρωεκλογών των επί πτυχίω φοιτητών/τριων


Αλλαγή ημερομηνιών εξέτασης «Γεωδαισία Ι» και «Δομικές μηχανές & οργάνωση εργοταξίων» λόγω αναστολής εκπαιδευτικού έργου εξαιτίας Ευρωεκλογών των επί πτυχίω φοιτητών/τριων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω αναστολής εκπαιδευτικού έργου εξαιτίας της διεξαγωγής Ευρωεκλογών, οι ημερομηνίες εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών/τριων οι οποίοι χρωστούν «Γεωδαισία Ι» ή και «Δομικές Μηχανές & Οργάνωση Εργοταξίων» αλλάζει από την Παρασκευή 07/06/24 σε:

  1. Γεωδαισία Ι Παρασκευή 14/06/2024 στην αίθουσα Γ.2.1 09:00 το πρωί
  2. Δομικές μηχανές & Οργάνωση Εργοταξίων Παρασκευή 14/06/2024 στην αίθουσα Γ.2.2 09:00 το πρωί

 

 

Οι διδάσκοντες

 

Αν. Καθηγητής Δόκας Ιωάννης

ΕΔΙΠ Καφούτης Γεώργιος