Ανακοίνωση για την πτυχιακή εξέταση του μαθήματος Πειραματική Αντοχή Υλικών


Για τους επί πτυχίω φοιτητές η προφορική εξέταση του μαθήματος Πειραματική Αντοχή Υλικών θα γίνει την 06/06/2024, ώρα 09:00-10:00 στο ΑΜΘ3Α

 

 

Ο εκ των διδασκόντων,

Α. Μπαλάσκας, Επ. Καθηγητής