Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚH IV


Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ες,

Η Εξέταση του μαθήματος Μηχανική IV θα είναι προφορική και θα γίνει στις 19/06/2024, ώρα 09:00-10:00 στο ΑΜΘ3Α.

Ο διδάσκων,

Α. Μπαλάσκας, Επ. Καθηγητής