Όνομα/Name: Σταύρος Χατζόπουλος
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Α.09.Π.Κ Α.09.Π.Κ Ξένη Γλώσσα (Επίπεδο Αρχαρίων) -
Θ.25.Ε.Υ Θ.25.Ε.Υ Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)