Αποχετεύσεις


Υπολογισμός μελλοντικού πληθυσμού, οικιακή κατανάλωση και εισροές υπογείων υδάτων. Η κατάσταση των δικτύων λυμάτων και ομβρίων υδάτων στην Ελλαδα σημερα. Περίοδος σχεδιασμού αποχετευτικών έργων. Ροή σε ανοιχτούς αγωγούς και ο τύπος του Manning. Σωλήνες δικτύων αποχέτευσης (PVC, PE, GRP, ελατός χυτοσίδηρος, σκυρόδεμα) και εξαρτήματα. Βροχόπτωση και απορροή, πλημμυρικές ροές. Παντορροικά και χωριστικά συστήματα. Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης με την ορθολογιστική μέθοδο. Νομοθεσία για τον υπολογισμό των δικτύων αποχέτευσης. Τα προγράμματα DRYNET, SEWNET και HYDROWORKS. Έλεγχος επάρκειας υπάρχοντος δικτύου ομβρίων σε ακραία πλημμύρα. Σχεδιασμός δικτύων ομβρίων και η κλιματική αλλαγή. Μετατροπή υπάρχοντος παντορροικού συστήματος σε χωριστικό. Διευθετηση ρεμάτων. Συστήματα αποχέτευσης με αγωγούς υπό πίεση και αντλιοστάσια. Κατασκευή και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…