Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις – Κτηριοδομία


Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές Κτηριολογίας για το Σχεδιασμό και Κατασκευή μεγάλων σύνθετων κτηριακών συγκροτημάτων υψηλής δόμησης. Αναλύονται ο κτηριολογικός προγραμματισμός, τα διαγράμματα λειτουργίας, τα αρχιτεκτονικά, βιοκλιματικά και οικοδομικά στοιχεία της σύνθεσης και οι τρόποι ανάπτυξής της. Αναπτύσσεται η Τυπολογία κτηριακών μονάδων και μονάδων κατοικίας. Εξετάζονται και αντιμετωπίζονται οι δεσμεύσεις για την απαιτούμενη εφαρμογή του υφιστάμενου Θεσμικού/Κανονιστικού Πλαισίου. Αναλύεται το κτηριακό έργο ποιότητας, ως προϊόν μαζικής παραγωγής ελεγχόμενου κόστους και αναπτύσσονται σύγχρονες επιτελεστικές μέθοδοι, συστήματα και τεχνολογίες δόμησης, προστασίας και ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Αναπτύσσονται τρόποι οργάνωσης και συγκρότησης του Φ.Ο. υψηλών κτηρίων. Αναλύονται θέματα τυποποίησης, εμβατικής συσχέτισης/, διαμόρφωσης και κατασκευής του εξωτερικού κελύφους ενός κτηρίου στο σύνολό του/, καθώς και θέματα παθογένειας (αναγνώριση/αποτίμηση)/, φυσικού φωτισμού (ανοίγματα/κουφώματα), καλύψεων/εργασιών τελειωμάτων. Αναπτύσσονται τα θέματα Σχεδιασμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Εκπονείται θέμα Σχεδιασμού (στάδια Προμελέτης/Οριστικής Μελέτης) πολυωρόφου κτηριακού συγκροτήματος (με κατοικίες/, υπόγειους χώρους στάθμευσης/, χώρους κοινωνικής συνάθροισης).