Ειδικά Θέματα Κτηριοδομίας – Προστασία Κτηρίων


Αναλύεται η αναγκαιότητα προστασίας και ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και αναπτύσσονται οι στόχοι, η έννοια, το περιεχόμενο και οι τομείς της Δομικής Φυσικής. Αναπτύσσονται τα στοιχεία του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και η διαχρονική καθοριστική συμβολή τους στο Σχεδιασμό και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Αναλύονται οι παράμετροι, οι έννοιες, το περιεχόμενο, οι διαδικασίες και η μεθοδολογία εκπόνησης των ειδικών Μελετών που επιβάλλουν οι διατάξεις των σχετικών Κανονισμών, καθώς και οι επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική και οικοδομική σύνθεση, στην δομή και στην συνολική ανάπτυξη του κτηρίου. Αναπτύσσονται οι Ειδικές Μελέτες: (α) Προστασίας από την υγρασία, (β) Θερμομόνωσης – Ενεργειακής απόδοσης, (γ) Ηχομόνωσης – Ηχοπροστασίας και (δ) Πυροπροστασίας. Αναλύονται τα κριτήρια επιλογής και αξιοποίησης σύγχρονων επιτελεστικών μεθόδων, συστημάτων, τεχνολογιών και υλικών και αναπτύσσονται οι κατασκευαστικές διατάξεις/λεπτομέρειες Προστασίας των κτηρίων στο σύνολο και στα επιμέρους τους. Εκπονούνται εργασίες-θέματα δομητικής Προστασίας – Μελέτη εφαρμογής (Υγρομόνωσης, Θερμομόνωσης/ενεργειακής απόδοσης, Ηχομόνωσης/Ηχοπροστασίας και Πυροπροστασίας).

 

Περίγραμμα μαθήματος…