Επιφανειακοί Φορείς


Ταξινόμηση φορέων. Μεθοδολογία προσδιορισμού των διαφορικών εξισώσεων της ελαστικής θεωρίας. Διαφορική εξίσωση του δίσκου σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες. Αναλυτικές και προσεγγιστικές λύσεις. Εφαρμογές: ορθογωνικός δίσκος, ημιάπειρος δίσκος, άπειρη δισκοταινία, κυκλικός δίσκος, άπειρη σφήνα, ημιάπειρος δίσκος υπό σημειακή φόρτιση. Διαφορική εξίσωση της πλάκας κατά Kirchhoff σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων και συνοριακές συνθήκες. Αναλυτικές και προσεγγιστικές λύσεις της διαφορικής εξίσωσης της πλάκας. Επίλυση πλακών με αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Πλάκες ειδικής μορφής. Εφαρμογές της θεωρίας των πλακών. Εισαγωγικές έννοιες, γεωμετρικά στοιχεία, οριοθέτηση και παραδοχές της θεωρίας των κελυφών. Φορτίσεις, φυσικά μεγέθη και εξισώσεις της θεωρίας των κελυφών. Θεωρία μεμβράνης κελυφών. Θεωρία μεμβράνης για εκ περιστροφής συμμετρικά κελύφη και φορτία. Θεωρία μεμβράνης για εκ περιστροφής συμμετρικά κελύφη με τυχαία φόρτιση. Μετατοπίσεις στην θεωρία μεμβράνης. Θεωρία κάμψης κελυφών. Θεωρία κάμψης εκ περιστροφής συμμετρικών κελυφών και φορτίσεων. Εφαρμογές της θεωρίας των κελυφών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…