Η Επιστήμη και το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού (δίωρες διαλέξεις – μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)