Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι (Τμ. Αρχ. Μηχ.)


Γενικά χαρακτηριστικά της Τέχνης. Από την Αρχαιότητα στον Μεσαίωνα: Η Εισαγωγή στην Τέχνη περιλαμβάνει ορισμούς και είδη της τέχνης, την έννοια του Ολότροπου έργου τέχνης, της καταναλωτικής εικόνας, τη σχέση ανάμεσα σε κοινό και συνειδητό θεατή, την ιστορία της τέχνης ως επιστήμη. Ερευνώνται τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου τέχνης: Μορφή, Γραμμή, Φως – Σκιά, Χρώμα, ο Συμβολισμός των χρωμάτων, τα Υλικά, οι Τεχνικές, το Σχέδιο, η Σύνθεση των μορφών, η Χρυσή τομή, η Σύνθεση περιεχομένου, το Πλαίσιο των έργων, η Προοπτική. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της προϊστορικής τέχνης, των λαών της Μεσοποταμίας, της Αφρικής, των πολιτισμών του Αιγαίου (Κυκλαδική, Μινωική), της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Μυκηναϊκός Πολιτισμός), του Αρχαίου ελληνικού κόσμου (τέχνη γεωμετρική, αρχαϊκή, μελανόμορφη – ερυθρόμορφη κεραμική, κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή), του δυτικού μεσαίωνα (Ρομανική, Γοτθική τέχνη).