Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Χώρου (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)


Οικοανάπτυξη και περιβαλλοντικός σχεδιασμός του χώρου. Οικοανάπτυξη και οικολογικός μετασχηματισμός των τομέων παραγωγής. Οικολογία και πολιτισμός κάθε χώρας, συνιστώσες της οικοανάπτυξης και του χωρικού σχεδιασμού.

Περιβαλλοντικός χωροταξικός σχεδιασμός: Διαχείριση νομοθετικά προστατευομένων βιότοπων. Μελέτες αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών με αρχές οικοανάπτυξης και οικοσχεδιασμού.

Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός σχεδιασμός: Εφαρμογή οικολογικών αρχών στην ανάπτυξη και σχεδιασμό των πόλεων. Οργάνωση οικιστικού χώρου σε βιώσιμες ενότητες κοινοτικής ζωής. Σχεδιασμός νέων επεκτάσεων πόλεων με εφαρμογή αρχών οικοανάπτυξης και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Ανάδειξη ιστορικών και παραδοσιακών οικισμών. Βιοκλιματικός σχεδιασμός οικιστικού συνόλου. Δίκτυο ελεύθερων χώρων στην πόλη.

Εξειδικευμένες περιβαλλοντικές μελέτες. Εργασία που αφορά εκπόνηση μελετών εφαρμογής των οικολογικών αρχών στη ανάπτυξη και σχεδιασμό ελληνικών περιοχών.