Πρακτική Άσκηση


Ακολουθεί το κείμενο «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.»:

 

Εισαγωγή

 

Το καλοκαίρι του 2018 θα διεξαχθεί και πάλι η πρακτική άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών του Τμήματός μας.

Η Π.Α. φιλοδοξεί να συμβάλλει, στο μέτρο του μεγέθους της, στη σύνδεση των τελειοφοίτων μας με τις εφαρμογές της επιστήμης τους, πέραν του πλαισίου των μαθημάτων. Φιλοδοξεί, επίσης, να επιτύχει μια πρώτη στοιχειώδη εξοικείωση με εργασιακά περιβάλλοντα και γνωριμία με εν δυνάμει εργοδότες.

Επιστημονικός υπεύθυνος (Ε.Υ.) για την Π.Α. των φοιτητών του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Αλέξανδρος Κοκκάλης (e-mail: akokkal@civil.duth.gr). Θερμή παράκληση να μην του απευθύνονται ερωτήσεις σε θέματα που απαντώνται παρακάτω.

 

Πόσοι; Πότε; Ποιοι;

 

Όπως ακριβώς και πέρυσι, η Π.Α. του Τμήματος αφορά σε 60  τελειόφοιτους φοιτητές.

Η διάρκειά της θα εκτείνεται κατά τον Ιούλιο – Αύγουστο 2018. Δεδομένου ότι η Π.Α. εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρείται αυτονόητο ότι υποψήφιοι δεν μπορεί να είναι όσοι θα ορκιστούν πτυχιούχοι τον Ιούλιο. Ούτε είναι δυνατή η πρόωρη διακοπή της για παρακολούθηση μεταπτυχιακών, που τυχόν αρχίζουν προ του Σεπτεμβρίου.

Οι τελειόφοιτοι (5ο έτος και παλιότεροι) έχουν προτεραιότητα. Οι έχοντες ήδη συμμετάσχει δεν έχουν τη δυνατότητα να ξανασυμμετάσχουν. Εάν ο αριθμός των 60 δεν συμπληρωθεί από τελειόφοιτους, η Π.Α. θα είναι ανοιχτή και σε 4ετείς. Η εμπειρία έχει δείξει ότι και οι 60 θέσεις θα καλυφθούν από τελειόφοιτους. Σημειώνεται ότι η συνέχιση της Π.Α. και στο 2019 είναι πολύ πιθανή, οπότε θα έρθει δικαιωματικά και η σειρά των φετινών 4ετών.

Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για την επιλογή συμμετοχής στην Π.Α. το βασικό κριτήριο είναι η χωρίς παραλήψεις και λάθη ολοκλήρωση ΟΛΩΝ των απαιτήσεων που τίθενται στις Οδηγίες εντός της προθεσμίας. Εάν παραληφθούν εμπρόθεσμα περισσότερα από 60 σετ δικαιολογητικών, τότε θα εισαχθεί και το κριτήριο της βαθμολογίας.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

Οδηγίες – προθεσμίες

 

Η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ορίζεται στις 2-4, 7-11Μαΐου. Τονίζεται ότι η λήξη της προθεσμίας είναι δυναμική και θα συμβεί όταν συμπληρωθούν 60 πλήρεις ενότητες δικαιολογητικών. Δεν έχει αξία η προσκόμιση μη συμπληρωμένης ενότητας δικαιολογητικών, δεν κατοχυρώνεται τίποτα, ακόμα κι αν λείπει ‘μόνο ένα’. Τα δικαιολογητικά θα τα προσκομίζουν οι φοιτητές στο γραφείο του Ε.Υ., 1-2:45, ή όπως προκύπτει από συνεννόηση μαζί του με mail.

Για την απαιτούμενη γραφειοκρατία, που αφορά αποκλειστικά και μόνο στους φοιτητές, (διότι υπάρχει σημαντικό σκέλος που αφορά στον Ε.Υ.), επισυνάπτονται ‘copy-paste’ οι Οδηγίες που έχει λάβει ο Ε.Υ. από τους Ιδρυματικούς Αρμόδιους της Π.Α.:

 

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους σε ποια εταιρεία/φορέα θα κάνουν την Π.Α. Δεν υφίσταται δυνατότητα βοήθειας από τον Ε.Υ. Όποια εταιρεία βρουν, θα πρέπει να μεριμνήσουν να εγγραφεί στην πλατφόρμα Άτλαντας και να ανοίξει η θέση Π.Α. για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. Η εγγραφή θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη (2 φάσεις). Μπορούν οι ίδιοι να επιβεβαιώσουν την εγγραφή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Άτλαντα με τους κωδικούς του Εύδοξου. Η αντιστοίχιση εργοδότη – φοιτητή θα πρέπει να εξασφαλισθεί με συγκατάθεση του εργοδότη. Έμμεση συγκατάθεση θεωρείται η συμπλήρωση από τον φοιτητή excel που θα τους δοθεί με τα στοιχεία του εργοδότη, όπως: επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση. Ο Ε.Υ. με προθυμία θα δεχθεί επικοινωνία με οποιαδήποτε εταιρεία, ώστε να απαντήσει σε τυχόν απορίες ή ανησυχίες της. ΠΡΟΣΟΧΗ, η διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι είναι ότι ο Εργοδότης θα πρέπει να είναι ιδιώτης. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που θα μπορούσε να διατεθεί σε θέσεις στο ευρύτερο Δημόσιο (Ο.Τ.Α., Υπουργεία), αλλά καλό είναι οι φοιτητές να βρουν, για σιγουριά, εργοδότη ιδιώτη.

 

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν (αν δεν έχουν) αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Για το τι απαιτείται, θα απευθυνθούν σε Κ.Ε.Π. Θα καταθέσουν σχετική βεβαίωση, την οποία μπορούν να κατεβάσουν από το www.amka.gr.

 

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν (αν δεν έχουν) αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για το τι απαιτείται, θα απευθυνθούν στην εφορία τους. Θα καταθέσουν σχετική βεβαίωση έκδοσης Α.Φ.Μ. (γίνεται πάλι ηλεκτρονικά από το taxis).

 

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν, (αν δεν έχουν) βιβλιάριο τραπέζης. Θα καταθέσουν σχετική δήλωση και φωτοαντίγραφο της 1ης εσωτερικής σελίδας του βιβλιαρίου, όπου θα πρέπει να φαίνεται το όνομά τους. Οποιαδήποτε τράπεζα είναι φέτος αποδεκτή.

 

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν (αν δεν έχουν) αριθμό μητρώου ασφάλισης (Α.Μ.Α.) Για το τι απαιτείται, θα απευθυνθούν στο Ι.Κ.Α. Ξάνθης (πλέον Ε.Φ.Κ.Α.). Θα καταθέσουν σχετική βεβαίωση. Σημειώνεται ότι πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί λίγες μέρες.

 

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν Αίτηση που βρίσκεται στην URL:

https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit ?usp=drive_web

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής όλες οι σελίδες εκτυπωμένες θα πρέπει να κατατεθούν στον Ε.Υ. μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας ενός εκάστου.

Τυχόν απορίες αποτελεσματικά θα σας τις λύσουν και οι περυσινοί συμμετέχοντες. Οι απαιτήσεις φαντάζουν πολλές, αλλά θα πρέπει να επισημανθεί ότι σχεδόν χίλιοι φοιτητές της Πολυτεχνικής τις έχουν διεκπεραιώσει με επιτυχία κατά τα προηγούμενα έτη.

 

Αποζημίωση

 

Οι φοιτητές θα λάβουν περίπου 250 € για κάθε μήνα από τα οποία θα αφαιρεθεί η ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Δε διατίθενται πρόσθετα κονδύλια για μετακινήσεις και έξοδα διαμονής. Συνάγεται ότι η Π.Α. καλό είναι να οργανωθεί ατομικά είτε στην Ξάνθη είτε στις ιδιαίτερες πατρίδες ενός εκάστου. Για να λάβουν την αποζημίωση οι φοιτητές θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον η προαναφερθείσα γραφειοκρατία έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα. Τελικά εκτιμάται πως οι φοιτητές θα λάβουν ‘στο χέρι’ λίγο κάτω από 500 €, τα οποία, θα πιστωθούν στο λογαριασμό τους (βάσει εμπειρίας) πριν τα Χριστούγεννα. Για λόγους διαφάνειας, αναφέρεται ότι ο Ε.Υ. θα λάβει αμοιβή 700 € μικτά.

 

Λοιπά χρήσιμα – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

Ο Ε.Υ. με επικοινωνία/επισκέψεις στις Εταιρείες/Φορείς, θα ελέγχει απροειδοποίητα τη διεξαγωγή της Π.Α.

Εργοδότης μπορεί να είναι κάθε Εταιρεία, Φυσικό Πρόσωπο, Φορέας, όπου δικαιολογείται να απασχοληθεί πολιτικός μηχανικός. Πρακτικά μπορεί ο κάθε φοιτητής να συνεννοηθεί με κάποιο Τεχνικό Γραφείο, στο οποίο το καλοκαίρι θα κάνει Π.Α. Προσοχή, διότι τίθεται ο περιορισμός, για λόγους δεοντολογίας, να μη γίνει η Π.Α. στο γραφείο των γονιών κάποιου. Αυτό μπορεί πρακτικά να ελεγχθεί με έλεγχο των επιθέτων φοιτητή/εργοδότη.

Στο τέλος της Π.Α. οι φοιτητές θα μεριμνήσουν ώστε να συμπληρωθεί σωστά από τον Φορέα απασχόλησης μια σελίδα περιγραφής της ενασχόλησής τους εκεί.

Οι (τελειόφοιτοι) φοιτητές που τυχόν ενδιαφέρονται, ας αρχίσουν να αποστέλλουν στον Ε.Υ. mails εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα δηλώνουν τον αριθμό φοιτητικού μητρώου τους και το έτος τους, ώστε να αρχίσει να κτίζεται και η σχετική βάση δεδομένων και επίσης να συγκεντρώνουν, χωρίς να τα στέλνουν, τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

 

 

Αλέξανδρος Κοκκάλης

Καθηγητής Οδοποιίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

 

 

 

 

Τμημα πολιτικων μηχανικων – ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

 

 

Εισαγωγή

 

          Παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το ΦΕΚ Β’ 503/16.02.2018. Σημειώνεται πως για παλαιότερους αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις.

 

Αρθρο 1 – Γενικές Αρχές

 

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 11/17.1.2018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΑΡθρο 2 – Αντικείμενο

 

Οι διδακτορικές σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία των τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και σε συγγενή πεδία και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στη συγκρότηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι διδάκτορες προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Αρθρο 3 – Νομικό Πλαίσιο

 

Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και των ευρισκομένων σε ισχύ σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

 

Αρθρο 4 – Αρμόδια Οργανα

 

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των διδακτορικών σπουδών είναι:

α) η Συνέλευση του Τμήματος

β) η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ.

 

Αρθρο 5 – Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων

 

Δικαίωμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) έχει ο/η κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ο νόμος προβλέπει, μπορεί να γίνει δεκτός/η υποψήφιος/α διδάκτορας μη κάτοχος ΜΔΣ μετά από σχετική αίτησή του/της εφόσον είναι κάτοχος τίτλου σπουδών 4ετούς φοίτησης σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, ως ακολούθως: η τριμελής επιτροπή που ορίζει η ΓΣ του τμήματος για εξέταση της αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του/της, εισηγείται στη ΓΣ του τμήματος συγκεκριμένα μαθήματα προπτυχιακού ή και μεταπτυχιακού επιπέδου με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής που αντιστοιχούν σε 30 έως 40 ECTS. Η παρακολούθηση και εξέταση των υπόψη μαθημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον/την υποψήφιο διδάκτορα (ΥΔ) κατά τον πρώτο χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Προϋπόθεση για συνέχιση της ΔΔ είναι η επιτυχής εξέταση σε αυτά τα μαθήματα εντός του πρώτου χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΥΔ διαγράφεται από τα μητρώα.

 

Αρθρο 6 – Χρονική Διάρκεια

 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4485/2017, είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.

Με απόφαση του Τμήματος καθορίζεται ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής (άρθρο 45, παρ. 2, περ. στ του ν. 4485/2017). Ως μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα οκτώ (8) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κατά τη δημοσίευση του Κανονισμού, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της εντός διετίας από τη δημοσίευσή του. Σε περιπτώσεις που η διδακτορική διατριβή δεν περατώνεται εντός του προβλεπόμενου χρόνου, ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από τα μητρώα των υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος. Διακοπή της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει και με αιτιολογημένη αίτηση του επιβλέποντα ή απλή αίτηση του υποψηφίου στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας σε ειδικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη αίτηση, μπορεί να αιτηθεί αναστολής σπουδών μια φορά κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δυο (2) ετών, η οποία μετά από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, αίρεται η ιδιότητά του/της υποψηφίου/ιας διδάκτορα και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στον μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Δεν προσμετράται, επίσης, στον μέγιστο αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων ανά μέλος Δ.Ε.Π..

Μερική τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή τυχόν αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του υποψήφιου Διδάκτορα, επιτρέπεται με τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και θετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μέχρι και ένα (1) χρόνο πριν τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής διατριβής. Σημαντική αλλαγή όμως του τίτλου, η οποία υποδηλώνει μεταβολή του αντικειμένου έρευνας, σημαίνει την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία του Κανονισμού.

Η διδακτορική διατριβή εκπονείται ολικά ή κατά ένα μέρος της, στα εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. Είναι δυνατή η συνεπίβλεψη της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρ. 43 του ν. 4485/2017, εφόσον έχει καταρτιστεί το οριζόμενο από το Νόμο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.).

 

αρθρο 7 – Δικαιώματα / Παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων

 

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του β΄κύκλου σπουδών.

Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.ά..

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του διδακτορικού διπλώματος.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

αρθρο 8 – Υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Ο υποψήφιος διδάκτορας, το τελευταίο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου, διαβιβάζονται μέσω της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

Η ενεργός συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου/σπουδαστηρίου ή σε άλλη περίπτωση στον Τομέα στον οποίο αυτός εκπονεί τη διατριβή του/της,            είναι υποχρεωτική. Η υποχρεωτική αυτή διαδικασία περιλαμβάνει τη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στη διενέργεια θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων, τη συμμετοχή του/της ως επιτηρητή στις εξετάσεις των μαθημάτων του Τομέα, τη συμμετοχή του/της στις ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστηριακές ασκήσεις και πειράματα, επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών) του εργαστηρίου, καθώς και άλλες υποστηρικτικές στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του εργαστηρίου δράσεις. Κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος, ο οικείος Τομέας δύναται να εξαιρέσει μερικώς ή ολικώς από τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους υποψήφιους διδάκτορες.

Για τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) πρωτότυπων δημοσιεύσεων από το υλικό της διατριβής σε επιστημονικό περιοδικό που περιλαμβάνεται σε διεθνή βάση δεδομένων και στις οποίες ο υποψήφιος να είναι 1ος ή 2ος συγγραφέας. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ύπαρξη μίας πρωτότυπης δημοσίευσης από το υλικό της διατριβής σε επιστημονικό περιοδικό που περιλαμβάνεται σε διεθνή βάση δεδομένων και στην οποία ο υποψήφιος να είναι 1ος συγγραφέας και τρεις εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά συνέδρια (δύο εκ των οποίων θα είναι διεθνή), τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα και εκδίδουν πρακτικά (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) μετά από αξιολόγηση των εργασιών.

 

Αρθρο 9 – Διαδικασία Επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος (σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4485/2017).

 

α) Ενέργειες του/της υποψηφίου/ιας

 

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στις ημερομηνίες 1-30/9, 1-30/11, 1-31/1, 1-31/3 και 1-31/5 κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού και ο/η οποίος/α πρέπει να είναι του ιδίου, ή ελλείψει του ιδίου, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος δύναται να επιβλέπει έως δέκα (10) υποψήφιους διδάκτορες ταυτόχρονα. Στον αριθμό αυτό δεν προσμετρώνται τυχόν υποψήφιοι για τους οποίους ισχύει το καθεστώς της συνεπίβλεψης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ιας και ολιγοσέλιδο προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής.

 

β) Ενέργειες του Τμήματος

 

H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριμελή επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.

Κατόπιν, η κάθε επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Η γλώσσα των διδακτορικών διατριβών συνήθως είναι η Ελληνική. Ωστόσο, μπορεί να συνταχθεί σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. (κατά προτίμηση στην αγγλική), εφόσον εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη καθοδήγηση του υποψηφίου από κατάλληλη τριμελή επιτροπή. Σε ξενόγλωσσες διατριβές, απαιτείται εκτενής περίληψη τουλάχιστον 30 σελίδων στα Ελληνικά, ενώ όλοι οι τίτλοι (πινάκων, διαγραμμάτων, σχημάτων, φωτογραφιών κ.λπ.) θα πρέπει να είναι γραμμένοι στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής και στα Ελληνικά. Στην περίπτωση συγγραφής της διατριβής στα Ελληνικά, θα πρέπει απαραιτήτως οι τίτλοι (πινάκων, διαγραμμάτων, σχημάτων, φωτογραφιών κ.λπ.), να είναι δίγλωσσοι (Ελληνικά και Αγγλικά) και να υπάρχει αγγλική περίληψη εύρους τουλάχιστον 10 σελίδων, όπου να περιγράφονται τα βασικά στάδια της διδακτορικής διατριβής και τα κυριότερα εκ των συμπερασμάτων.

Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση μαθήματος/ων σύμφωνα και με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

Η Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης σύστασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, είναι δυνατό να επιτρέψει στον υποψήφιο διδάκτορα να εργασθεί για ένα χρονικό διάστημα υπό την επίβλεψη Καθηγητή αλλοδαπού Πανεπιστημίου κάτω από όρους που εγκρίνουν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή και η Συνέλευση του Τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

Αρθρο 10 – Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

 

 1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014) συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017.
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
 3. Ο επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα. Η λειτουργία της συμβουλευτικής επιτροπής είναι σημαντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμενη έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής.
 4. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος.
 5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/σας για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων (4) μηνών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και

σύμφωνης γνώμης του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντος/ας, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων. Οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος από τον υποψήφιο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ερευνητική περιοχή, παραμένουν ως είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής του επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής.

 1. Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
 2. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, τους τίτλους και τις σύντομες περιλήψεις των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, τα ονόματα των επιβλεπόντων/ουσών και των άλλων δυο (2) μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

Αρθρο 11 – Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. είναι δυνατόν να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. είναι δυνατόν, επίσης, να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρο 12 – Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής

 

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, δια της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση. Στην εισηγητική έκθεση καταγράφεται η ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνεται ο ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του ερευνητικού έργου, θα πρέπει ο υποψήφιος, σε αυτό το στάδιο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, τότε, του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις – βελτιώσεις, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση αναλυτικής θετικής εισηγητικής έκθεσης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ορίζει επταμελή εξεταστική επιτροπή για την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτήν μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, καθώς και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 εδάφιο β΄του ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με το επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχει δικαίωμα πρότασης των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τουλάχιστον δύο από τα επτά μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να προέρχονται από άλλο ή άλλα ΑΕΙ.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

Προκειμένου να συγκροτηθεί η επταμελής εξεταστική επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, τα οποία δεν μπορούν να μετέχουν σε αυτήν, αντικαθίστανται από νέα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 εδάφια β΄και γ΄ του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, περίπου επί ημίωρο, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο/Η υποψήφιος/α, επίσης, απαντά στις ερωτήσεις των μελών της επταμελούς Εξεταστικής επιτροπής. Με τη σύμφωνη γνώμη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο.

Στη συνέχεια, ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η επταμελής εξεταστική επιτροπή συσκέπτεται χωρίς την παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.

Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό πρακτικό. Η διδακτορική διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της επταμελούς Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18).

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:

– Άριστα

– Λίαν Καλώς

– Καλώς

Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, η τριμελής επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην περίπτωση όπου ζητούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η επταμελής εξεταστική επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων και η απόφασή της θα είναι τελική. Σε κάθε περίπτωση που απαιτούνται τροποποιήσεις, το τελικό διορθωμένο τεύχος της διατριβής θα πρέπει είτε να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη της Γ.Σ., είτε τα μέλη ΔΕΠ να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτό τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ορκωμοσία του υποψηφίου διδάκτορα.

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

Αρθρο 13 – Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

 

Η επίσημη αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα του Τμήματος. Η τελετή περιγράφεται στο παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.

Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατάθεση της διδακτορικής Διατριβής και της περίληψής της στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην Εθνική Βιβλιοθήκη και, εφόσον το οικείο Τμήμα το επιθυμεί, με απόφαση της Συνέλευσης θα διατηρείται αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.

Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος.

 

Αρθρο 14 – Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος

 

Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο, απονέμεται δε στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή.

Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με απόφασή της η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (περγαμηνή/πάπυρος) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Δ.Π.Θ..

Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθομολόγηση, πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης της διδακτορικής διατριβής του.

 

Αρθρο 15 – Παράλληλες Δραστηριότητες

 

 1. α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλου συναφούς Τμήματος ή και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις, ο επιβλέπων, μετά από σύμφωνη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής, μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, την υποχρεωτική παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από έγκριση της Συνέλευσης ή της Ε.Δ.Ε. του Τμήματος. Ο αριθμός των μαθημάτων καθορίζεται στον Κανονισμό του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

β) Τη σχετική έγκριση αιτείται ο επιβλέπων Καθηγητής. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή σε εξετάσεις, όχι όμως δικαίωμα ή υποχρέωση εγγραφής ή αποφοίτησης από άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

γ) Στον εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών των Π.Μ.Σ. μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται στους υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος. Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων από τον υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει να συμβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών.

 1. Ο υποψήφιος Διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα μέρος της έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής και της Συνέλευσης του Τμήματος, προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης. Ο υποψήφιος οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
 2. Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ. επιχορηγούν τη συμμετοχή των υποψηφίων Διδακτόρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Αρθρο 16 – Διαγραφή

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα του/της οποίου/ας η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής. Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής.

Επίσης, διαγραφή υποψηφίου διδάκτορα μπορεί να γίνει και μετά από αίτησή του/της. Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα χαρακτηρίζεται εκείνη η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον αρνητικές εκθέσεις προόδου ή /και απουσία εκθέσεων προόδου.

 

Αρθρο 17 – Συμμετοχή Υποψήφιων Διδακτόρων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε΄ του ν. 3685/2008 που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α΄ του ν. 4485/2017) και κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

Αρθρο 18 – Διοικητική Υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών

 

Η διοικητική υποστήριξη των διδακτορικών σπουδών γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος στο οποίο εκπονείται.

Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε υποψήφιο/α διδάκτορα, στην οποία καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του/της.

 

αρθρο 19 – Ισχύς του Κανονισμού

 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

 

 

Τμημα πολιτικων μηχανικων – ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

 

 

Επεξήγηση Κωδικοποίησης Μαθημάτων

 

(*)                    Μαθήματα που διδάσκονται με ηλεκτρονικά μέσα

ECTS                Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων

Κωδικός Μαθήματος

Α-Ι                    Έτος Μαθήματος

1-99                Αριθμός Μαθήματος ανά Έτος

Κωδικός Είδους Μαθήματος

Υ                      Υποχρεωτικό Μάθημα

Ε                      Μάθημα Επιλογής

Π                      Προαιρετικό Μάθημα

Κωδικός Τομέα

Κ                      Μάθημα Κοινό για όλες τις Κατευθύνσεις

Γ                      Μάθημα Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων

Δ                      Μάθημα Κατεύθυνσης Δομικών Έργων

Σ                      Μάθημα Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων

Υ                      Μάθημα Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων

ΗΜΜΥ              Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΡΧ                  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΜΠΔ                 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

Παράδειγμα

(Β.06.Υ.Κ):      Μάθημα του δευτέρου εξαμήνου σπουδών, έκτο στη σειρά του εξαμήνου,                                        υποχρεωτικό, κοινό για όλους.

 

 

Συντομογραφίες

 

Δ.Π.Θ.              Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γ.Σ.                   Γενική Συνέλευση

Γ.Σ.Ε.Σ.             Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

 

Δ.Ε.Π.               Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Ε.Δ.Π.               Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό

Ε.Τ.Ε.Π.            Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Ε.Ε.Δι.Π.           Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Αν.                   Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια

Επ.                   Επίκουρος Καθηγητής/τρια

 

Δ.Ε.                  Διπλωματική Εργασία

Μ.Δ.Ε.              Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Π.Μ.Σ.              Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δ.Π.Μ.Σ.           Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Τ.Ε.Ε.               Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.     Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων