Προγραμματισμός Διαδικτύου – Ασφάλεια Πληροφοριών


Βασικές έννοιες του Παγκόσμιου Πληροφοριακού Ιστού, Πρωτόκολλο TCP/IP, Web servers, Domain names, Προγραμματισμός HTML, Ανάπτυξη ιστοσελίδων στο Dreamweaver MX, Ανάπτυξη προγραμμάτων σε Javascript ενσωματωμένων σε HTML, Widgets, Ανάπτυξη εφαρμογών Analytics, Κυβερνοπόλεμος/Κυβερνοεπιθέσεις, Κακόβουλο Λογισμικό (Malware), Botnets, Firewalls/ Χρήση Τεχνητής Ευφυίας για ανίχνευση Malware-Botnets, Κοινωνική Μηχανική (Social Engineering), PHISING, SPOOFING, SNIFING, Αντιμετώπιση Κυβερνο-απειλών, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ανίχνευσης Κυβερνο-απειλών, Η σκοτεινή Πλευρά του Διαδικτύου, CSS Εισαγωγή, Μοντέλα κυβερνοασφάλειας, Τεχνικές Για Προδιαγραφές Ασφάλειας Δικτύου, η μέθοδος STPA-Sec, Ευφυή διαδικτυακά συστήματα εκπαίδευσης (Moodle, Mooc).

 

Περίγραμμα μαθήματος…