Σχεδιασμός Αεροδρομίων


Το αεροδρόμιο ως κόμβος μεταφορών, Εξέλιξη μεταφορικού έργου αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων, Συστημική προσέγγιση λειτουργιών αεροδρομίου, Κερδοφορία και διακυμάνσεις αεροπορικού κλάδου, Εταιρείες χαμηλού κόστους και charter. Αεροπορικές ελευθερίες, Μονοπώλιο και ανταγωνισμός, Απελευθέρωση, Αεροπορικές συμμαχίες. Πρόβλεψη αεροπορικής ζήτησης, Στατιστικά και οικονομετρικά μοντέλα για αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια, Γενικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο αεροδρομίου (Master Plan, Business Plan). Τεχνικά, γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αεροσκαφών, Επιλογή θέσης αεροδρομίου, Τυπική ωριαία αιχμή σχεδιασμού εγκαταστάσεων αεροδρομίου. Γεωμετρικός σχεδιασμός και μεταφορική ικανότητα διαδρόμου και τροχοδρόμου, Δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών, Οδοστρώματα αεροδρομίων. Αεροσταθμός: εγκαταστάσεις, λειτουργίες, διαστασιολόγηση, Συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, FIR, Πύργος ελέγχου, Επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, Φωτισμός διαδρόμου και τροχοδρόμου. Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση αεροδρομίου. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Δείκτες αεροπορικού θορύβου, Κόστος αγοράς αεροσκαφών, Κόστος κατασκευής και λειτουργίας αεροδρομίου, Αεροναυτιλιακά και μη αεροναυτιλιακά έσοδα αεροδρομίου, Κόστος λειτουργίας και μοναδιαίο έσοδο αεροπορικών εταιρειών. Μοντέλα διοίκησης και παραγωγικότητα αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών.

 

Περίγραμμα μαθήματος…