Τερματικές Εγκαταστάσεις (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)


Μεταφορές, ανάπτυξη, περιβάλλον. Οι μεταφορές ως απαραίτητη υποδομή στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών στο περιβάλλον. Τερματικές εγκαταστάσεις.

Συνδυασμένες μεταφορές. Οικοανάπτυξη – οικοσχεδιασμός του χώρου. Αειφόρες μεταφορές. Σύγχρονες εξελίξεις στις μεταφορές – Τερματικές εγκαταστάσεις. Αειφόρες μεταφορές σε χωροταξικό επίπεδο (τρένο, πλοία) και σε πολεοδομικό επίπεδο (μετρό, τραμ, ποδήλατο). Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε μέσα μεταφοράς. Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι. Τερματικές εγκαταστάσεις – πόλη – περιφέρεια. Περιβαλλοντική διάσταση στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των τερματικών εγκαταστάσεων. Χερσαίες Τερματικές Εγκαταστάσεις: Κατηγορίες και είδη τερματικών εγκαταστάσεων, Σιδηροδρομικοί σταθμοί, ΚΤΕΛ κ.α. Κριτήρια χωροθέτησης. Λειτουργικές αρχές. Τεχνική περιγραφή. Κέντρα ελέγχου και οργάνωσης. Προσδιορισμός κόστους, χρηματοδότησης και εσόδων. Αξιολόγηση. Σχεδιασμός και κατασκευή χερσαίων τερματικών εγκαταστάσεων. Λιμένες: Κατηγορίες και είδη λιμένων. Κριτήρια χωροθέτησης. Λειτουργικές αρχές. Τεχνική περιγραφή.