Τεχνική της Αναπαράστασης μέσα από Η/Υ – Μέθοδοι CADD


Βασικές αρχές σχεδίασης με Υ/Η/ Γνωριμία με το AutoCAD/ Πρότυπα ηλεκτρονικά σχέδια/ Δημιουργία νέου σχεδίου, επεξεργασία υπάρχοντος και αποθήκευση σχεδίων – οργάνωση αρχείων και φακέλων/ Επεξήγηση των γεωμετρικών και μη γεωμετρικών στοιχείων ενός ηλεκτρονικού σχεδίου/ Οργάνωση στρώσεων – χρώμα, τύπος γραμμής, πάχος γραμμής, ορατότητα, κλείδωμα επεξεργασίας/ Συστήματα συντεταγμένων, Καρτεσιανό, Κυλινδρικό, Σφαιρικό/ Απόλυτες και σχετικές συντεταγμένες/ Μονάδες και όρια σχεδίασης/ Βασικά γεωμετρικά σχήματα – σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, κύκλοι, τόξα, πολύγραμμα, πολύγωνα, ελλείψεις/ Επεξεργασία και αναπαραγωγή σχεδιασμένων αντικειμένων/ Μέθοδοι ομαδικής επιλογής αντικειμένων/ Πανομοιότυπη και ομοιόθετη αναπαραγωγή/ Διατάξεις ορθογωνικές, κυκλικές και επί διαδρομής/ Αποκοπή και προέκταση/ Πλαγιοτμήσεις και κυκλικές συναρμόσεις/ Συμμετρικές διατάξεις/ Μπλοκ – Σχεδιαστικές βιβλιοθήκες/ Χειρισμός απόψεων του σχεδίου/ Στυλ γραφής, γραφή απλών κειμένων και κειμένων παραγράφων/ Στυλ διαστασιολόγησης/ Διαστασιολόγηση – γραμμικές διαστάσεις και διαστάσεις καμπύλων σχημάτων/ Διαγραμμίσεις/ Κλίμακες εκτύπωσης – εκτύπωση.

 

Περίγραμμα μαθήματος…