Τεχνική της Αναπαράστασης


Εισαγωγή στην τεχνική της σχεδίασης και της αναπαράστασης κατασκευών/ Το τεχνικό σχέδιο ως μέσο επικοινωνίας και η σπουδαιότητά του/ Βασικός εξοπλισμός σχεδίασης (επιφάνειες σχεδίασης, όργανα σχεδίασης, όργανα γραφής και όργανα και μέσα αναπαραγωγής βοηθητικών στοιχείων)/ Γραμμογραφία, είδη γραμμών στο αρχιτεκτονικό και οικοδομικό σχέδιο/ Γεωμετρικές κατασκευές με γραφικό τρόπο/ Γραμματογραφία, είδη γραφής και χρησιμοποίησή τους Πινακάκια σχεδίου και τεχνικά υπομνήματα/ Κλίμακα σχεδίασης τεχνικού και οικοδομικού σχεδίου/ Αναγωγή πραγματικού μήκους σε γραφικό και το αντίστροφο/ Μεγέθη χαρτιών και κατάλληλη επιλογή ανάλογα με την κλίμακα/ Διαστάσεις και κανόνες διαστασιολόγησης/ Σκαριφήματα όψεων και κατόψεων/ Σχεδίαση όψεων και κατόψεων/ Ορθές προβολές/ Κύριες όψεις αντικειμένου, επιλογή όψεων, τοποθέτηση όψεων/ Τομές/ Ορολογία/ Μονάδες μέτρησης/ Τοπογραφικά διαγράμματα/ Διαγράμματα κάλυψης/ Μηκοτομή/ Ισοϋψείς καμπύλες/ Οριζοντιογραφία/ Εξάσκηση με μελάνωμα με ραπιντογράφους.

 

Περίγραμμα μαθήματος…