Υδραυλική Υπογείων Υδάτων


Βασικές αρχές ροής των υπόγειων νερών. Σταθερή ροή υπόγειου νερού σε κλειστό υπό πίεση υδροφορέα, ημίκλειστο υπό πίεση υδροφορέα, ελεύθερο υδροφορέα. Ασταθής ροή σε κλειστό υπό πίεση υδροφορέα, συνοριακές συνθήκες. Ασταθής ακτινική ροή σε ημίκλειστους και ελεύθερους υδροφορείς. Υδραυλικά στοιχεία της διαχείρισης του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών. Υδραυλικά στοιχεία της θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφορείς. Στοιχεία προσομοίωσης των υπόγειων νερών. Έλεγχος του υπόγειου νερού σε τεχνικά έργα.

 

Περίγραμμα μαθήματος…