Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)


Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης. Οι εξισώσεις της Υδραυλικής και οι απλοποιήσεις τους. Βασικές αριθμητικές τεχνικές επίλυσης των εξισώσεων. Εκμάθηση βοηθητικού προγράμματος επεξεργασίας δεδομένων και εκπόνηση σχετικής εργασίας. Μαθήματα προγραμματισμού (σε γλώσσα FORTRAN) και εκπόνηση σχετικής εργασίας. Εκμάθηση της χρήσης και εφαρμογής αριθμητικών μοντέλων και εκπόνηση σχετικής εργασίας. Παραδείγματα αριθμητικής επίλυσης προβλημάτων Ανοικτών Αγωγών. Παράδειγμα αριθμητικής επίλυσης προβλήματος Υπόγειας Ροής. Παραδείγματα αριθμητικής επίλυσης προβλημάτων Θαλάσσιας Υδραυλικής και Ακτομηχανικής. Παραδείγματα αριθμητικής επίλυσης προβλημάτων Διάχυσης και Διασποράς. Εκπόνηση ατομικού θέματος.