Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (δίωρες διαλέξεις – μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)