Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων – Υγειονομική Μηχανική


Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη:

Μέρος Α: Έννοιες της Υγειονομικής Μηχανικής. Μόλυνση, Παθογένεια, Στοιχεία Επιδημιολογίας. Παθογενή και παράσιτα νερού και οικιακών λυμάτων. Υδατογενείς Λοιμώξεις που μπορεί να προκληθούν από λύματα και από νερά αναψυχής. Κανονισμοί και οδη­γίες της υπάρχουσας Νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα των διαφόρων υδατικών συστημάτων καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και θέματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με το νερό.

Μέρος Β: Ποιοτικά χαρακτηριστικά λυμάτων. Περιγραφή, αρχές λειτουργίας, διεργασίες, απόδοση επεξεργασίας, σχεδιασμός και κατασκευαστικά στοιχεία Φυσικών Συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων όπως (i) Βραδεία εφαρμογή, (ii) Ταχεία Διήθηση, (iii) Επιφανειακή απορροή, (iv) Απορροφητικά Εδαφικά Συστήματα, (v)Τεχνητοί Υγροβιότοποι Επιφανειακής και Υποεπιφανειακής ροής, (vi) Λίμνες Σταθεροποίησης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…