Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΒ


Εισαγωγή στις κατασκευές από σκυρόδεμα. Κανονισμοί σχεδιασμού (ΕC2 και EC8). Λειτουργία οπλισμού σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος επιφανειακά δομικά στοιχεία με λειτουργία πλάκας. Πλάκες καμπτόμενες κατά μια και δύο διευθύνσεις. Συνεχείς πλάκες. Πλάκες με ασυνέχειες φορτίου – γεωμετρίας. Κλίμακες. Γραμμικά δομικά στοιχεία με λειτουργία δοκού (Δράσεις – ανάλυση – σχεδιασμός). Επίσκεψη σε εργοτάξιο.

Στόχος είναι η διαμόρφωση δομικού συστήματος από ωπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια η ανάλυση και η διαστασιολόγηση σε δομικά στοιχεία πλακών, δοκών, και κλιμακοστασίων.

Η πρόταση για την διαμόρφωση του δομικού συστήματος από ωπλισμένο σκυρόδεμα τυπικής διώροφης κατοικίας με υπόγειο διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει ο πλήρης σχεδιασμός. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…